Başlıklar

// Çözüm

Acil Durum Planlaması

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği; İşveren; iş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Acil Durum Planlaması

// NEDEN? //

Neden Bizi Tercih
Etmelisiniz?

01 Uzman Ekip

03 Kaliteli İş Anlayışı

02 Sektör Deneyimi

04 Fiyat Garantisi