Başlıklar

// Çözüm

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında verilen eğitimler 6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu” 17. Maddesi ve 07.04.2004 tarihli resmi gazete ’de yayınlanan 25426 sayılı “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” hükümleri kapsamında sürekli iyileştirme prensiplerini esas alacak şekilde planlanmaktadır. Tüm eğitimlerimiz yasal gereklilikler doğrultusunda yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

// NEDEN? //

Neden Bizi Tercih
Etmelisiniz?

01 Uzman Ekip

03 Kaliteli İş Anlayışı

02 Sektör Deneyimi

04 Fiyat Garantisi