kimyasallar

Kimyasallar , Aşındırıcılar ve Farkında Olmadığımız Tehlikeler.

Kimyasallar ve Aşındırıcı malzemeler (bazen kostik olarak da adlandırılır), temas halinde diğer maddelere kimyasal reaksiyon yoluyla zarar verecek veya onları yok edecek maddelerdir. Genel olarak, aşındırıcılar ya asitler ya da bazlardır:

 

Başlıklar

Kimyasallar , Aşındırıcı Malzemeler

Kimyasallar

Asitler: Hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, hidroflorik asit, asetik asit, kromik asit, vb.

Bazlar: Amonyum hidroksit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, vb.

Aşındırıcılar hemen hemen her işyerinde bulunabilse de, insan dokusundan metallere kadar her şeye saldırıp onları yok etme potansiyelleri onları çalışanlar için son derece tehlikeli hale getiriyor. Aşındırıcı bir madde ne kadar güçlü veya konsantre olursa, insan sağlığı için o kadar tehlikeli olabilir.

 

Kimyasallar , Aşındırıcı Malzemeler Çevresinde Çalışanları Güvende Tutma

Kimyasallar

Aşındırıcı kimyasallar insan sağlığı için ciddi risk oluşturabilir. Yakıcı malzemelerle uğraşan işyerlerinin aşağıdaki tehlike kontrollerini ve önleyici tedbirleri dikkate alması gerekecektir:

Eğitim: Aşındırıcı kimyasallarla çalışacak olan çalışanlar, hangi maddelerle çalıştıkları, ilgili tehlikeler ve güvenlik bilgi formuna (SDS) nereden erişilebileceği konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

İşaretler ve etiketler: Aşındırıcı malzemelerin bulunduğu tüm kaplara GHS uyumlu bir etiket yapıştırılmalıdır. Ek olarak, çalışanları bölgedeki potansiyel tehlikelere karşı uyarmak için alana güvenlik işaretleri asılmalıdır.

Mühendislik kontrolleri: Mümkün olan yerlerde kimyasal çeker ocaklar ve vakum pompaları kurun ve kullanın.

Kişisel koruyucu ekipman (KKD): İşverenler, aşındırıcı kimyasallarla çalışan çalışanlara KKD sağlamalıdır. Çok sayıda denetim yürürlükte olsa bile, bir kaza durumunda çalışanların koruyucu gözlükler, vücut koruması ve nitril eldivenlerle korunması zorunludur.

İlk yardım: Bir çalışan aşındırıcı bir maddeyle doğrudan temas ederse, gözlerini yıkamak veya cildini durulamak için bir acil durum göz yıkama istasyonu/duşu bulunmalıdır.

Aşındırıcı sıvıların kazara dökülmesi veya sızıntısı derhal kontrol altına alınmalıdır, ancak büyük miktarda aşındırıcı kimyasal dökülmesi durumunda İş yeri sağlığı ve güvenliği yönetmeliği tehlikeli atık işlemleri izlenmelidir.

 

Farklı iş yeri güvenliği türleri nelerdir?

Çoğu insanın ilk düşündüğü tehlike türleri arasında tehlikeli kimyasallar, elektrik tehlikeleri ve düşme tehlikeleri yer alır. Ancak, gürültüye maruz kalma, aşırı sıcaklıklar ve patojenler, çalışanların çevrelerinde var olduğunu veya bu maruziyet olaylarından zarar görmeyeceklerini fark etmedikleri bazı risklerdir.

İş yeri sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çoğu işyerini etkileyen beş farklı türde tehlike belirlemiştir. Bu tehlikelere maruz kalma riski hemen hemen her tür tesiste bulunabilir. Bu nedenle, çalışanları kendilerini yaralamaktan veya sağlık sorunları geliştirmekten korumak için bu riskler ele alınmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Farklı Tehlike Türleri

Kimyasallar

Güvenlik tehlikeleri: Güvenlik tehlikeleri, en yaygın tehlike türüdür ve hemen hemen her işyerinde zaman zaman mevcuttur. Bu tehlikeler, bir tesiste yaralanmaya, hastalığa ve hatta ölüme neden olabilecek güvenli olmayan koşullardır. Dökülmeler, yüksekten çalışma, korumasız makineler, kablo sorunları, kapalı alanlar, forkliftler vb. gibi tehlikeleri düşünün.

Biyolojik tehlikeler: Biyolojik tehlikeler hayvanlarla, insanlarla veya bulaşıcı bitki materyalleriyle çalışanları etkiler. Kreşlerde, kolejlerde, hastanelerde, bakım evlerinde vb. çalışan kişiler kana veya diğer vücut sıvılarına, mantarlara ve küflere, bakterilere ve virüslere maruz kalabilir. Patojenlere maruz kalma riski, çalışanlarını güvende tutmak için bir işyerinde bir biyolojik tehlike güvenlik protokolünün uygulanmasını gerektirir.

 

Fiziksel tehlikeler: Fiziksel faktörler, doğrudan dokunulmasa bile çalışanlara zarar verebilecek çevresel faktörleri kapsar. Radyasyon, yüksek güneş ışığına maruz kalma, aşırı sıcaklıklarda çalışma ve sürekli yüksek sesler fiziksel tehlikelere örnektir.

Ergonomik tehlikeler: Bu tehlikeler tespit edilmesi en zor tehlikeler olabilir, ancak kolayca zorlanmaya ve sonunda vücutta yaralanmaya neden olabilirler. İşçiler, iş istasyonları veya sandalyeleri yanlış ayarlanmışsa, sık sık kaldırıyorlarsa, tekrarlayan ve garip hareketler yapıyorlarsa ve vücudun ve kasların aşırı çalıştığı diğer durumlarda ergonomik tehlikelerle karşılaşabilirler.

Kimyasal tehlikeler: İşyerindeki herhangi bir kimyasal, çalışanları riske atabilir. Bazı kimyasallar diğerlerinden çok daha tehlikelidir. Duman ve gazları çevredeki havaya yayma kapasitesiyle, solventler veya yanıcı sıvılar gibi kimyasal tehlikeler, çalışanlar için sağlık tehlikesinin yanı sıra yangın tehlikesi de oluşturabilir. Yaygın ev temizlik kimyasalları bile cilt tahrişine, hastalığa veya solunum problemlerine neden olabilir.

Sizin de anlayabileceğiniz gibi, iş yeri güvenliğinin kapsayacağı çok şey var. Güvenli bir iş yeri oluşturmak için çok miktarda zaman ve para harcamanız gerekecek gibi görünebilir, ancak tehlikeleri ortadan kaldırarak işçilerin daha üretken olduğunu, tesisinizde daha az yaralanma meydana geleceğini ve insanların bunu yapmak zorunda kalmayacağını fark edeceksiniz.

 

Fuzyon OSGB Tehlikeleri ortadan kaldırmak, tesisinizin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır.

Bizimle iletişime geçmek veya teklif almak için burayı tıklayınız

Youtube kanalımız burada

 

 

 

Bir yanıt yazın