• Füzyon OSGB
İletişim +

Etiketleme Kilitleme Eğitimi (EKED)

ETİKETLEME KİLİTLEME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI

 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,
 • 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

 

EĞİTİMİN AMACI NEDİR?

 

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamaktır.

 

ETİKETLEME KİLİTLEME EĞİTİMİ

Enerji kesme ekipmanları kullanılarak enerjisi kesilmiş makina, ekipman, tesisat vb. haber verilmeden ve istenmeyen bir anda veya durumda enerjisinin açılmasını önleyecek şekilde özel imal edilmiş kilit, kelepçe, ikaz ve bilgilendirme kartları ile bunların enerji kontrol ekipmanlarına takılarak enerjiyi kontrol altına almayı öğrenmek ve uygulamaları gerçekleştirerek yaşanabilecek kazaların önüne geçmektir.

 

ETİKETLEME KİLİTLEME EĞİTİMİ KAZANIMLARI:

 • Çalışma sahalarında karşılaşabilecek fiziksel risk etmenlerini ve kontrol yöntemlerini bilir.
 • Çalışma sahası içinde kontrol altına alınması gereken enerji sistemlerini tanır.
 • Makine üzerinde yalıtım gerektiren tehlikeli enerji kaynaklarını bilir.
 • Etiketleme ve kilitleme uygulamalarının amaçlarını bilir.
 • Etiketleme ve kilitleme uygulama basamaklarını bilir.
 • Etiketleme ve kilitleme sisteminin çalışma sahasında uygulanması ve sistemin kurulması konularını bilir.
 • Talimat ve prosedürlerin oluşturulmasını bilir.
 • Etiketleme ve kilitleme metotlarını belirleyebilir.
 • Farklı grupların bir arada çalışması, birden çok enerji kaynağından beslenen makineler, vardiya değişimi vb. durumlarda yapılması gereken işlemleri bilir.
 • Etiketleme ve kilitleme sisteminin kurulması ve uygulanması için gerekli görev ve sorumlulukları bilir.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kilitleme etiketleme eğitimi verebilir.
 • Elektrik riskine karşı kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
 • Vana kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
 • Kablolu kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
 • Pinomatik enerji kaynaklarını kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
 • Gaz kaynaklarını kilitleme araçlarını tanır ve kullanır.
 • Etiketleme ve scafftag ekipmanlarını tanır ve kullanır.
 • Kilitleme ve etiketleme eğitimi için güvenlik önlemleri alır.
 • Kilitleme etiketleme eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.