• Füzyon OSGB
İletişim +

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI NEDİR?

 

Eğitimin amacı, ISO 45001 İSG yönetim sistemini kurma, uygulama, sürekli kılma ve geliştirmek için gereken bilgileri vermek, katılımcıları bu konuda yetkin  kılabilmektir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 

ISO 45001 kurmak isteyen veya OHSAS 18001 İSG yönetimi sistemlerini değiştirerek,

 

ISO 45001’e geçiş yapmak isteyen tüm kuruluşların sistemden sorumlu olan veya olabilecek kişiler,

 

İş güvenliği uzmanları,

 

İş yeri hekimleri ve İSG yüksekokulu mezunları katılabilir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ NEDİR?

 

ISO 45001 genel bilgiler

OHSAS 18001 ile benzerlikler ve farklılıklar

Organizasyon içeriği

İlgili taraflar ve beklentileri

Kapsam

Liderlik ve bağlılık

Politika

Organizasyon, görevler ve roller

Planlama

Riskler ve fırsatlar

Yasal ve diğer şartlar

Amaçlar ve amaçlara ulaşma yolları

Kaynaklar, yeterlilik

Bilgi ve iletişim

İştirak, danışma ve temsil

Dokümante edilmiş bilgi

Operasyonel planlama ve kontrol

Değişim yönetimi

Alt işverenler

Tedarikçiler

Yükleniciler

Acil durum hazırlık ve müdahale

Performans değerlendirmesi

İzleme, ölçme, analiz değerlendirme

Uygunluğun değerlendirilmesi

İç tetkik

Yönetimin gözden geçirmesi

Kaza, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Sürekli gelişim