Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Kapalı kısıtlı alanlarda çalışma eğitimi nedir , hangi kuruluştan bu eğitim alınabilir sorularınıza cevap vermeye çalışacağız.

Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Üretim tesisinde büyük hacme sahip kapalı alanlar bulunmaktadır. Buralarda çalışmak tehlikeli ve yorucu dur. Ortam sıcaklığının fazla olması, havasızlık ve sistemlerin kontrol dışı devreye girmeleri ölümlere büyük iş kazalarına neden olabilir. Kapalı alanlarda çalışmalara başlamadan önce tesisteki bütün kapalı alanların listesini çıkarmamız önemlidir. Bu alanlarda çalışmak için bir izin sistemi oluşturulur. Ayrıca kapalı alana giriş öncesinde çalışma planlanmalı ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Kapalı alanlarda çalışacak personellerin yetkinlikleri ve sağlık durumu önceden belirlenmelidir. Uygun olmayan personellerin kapalı alanlarda çalışmasına izin verilmemelidir. Çalışanlara kapalı alan ve tehlikeleri hakkında bilgilendirme eğitimleri mutlaka yapılmalıdır. Kullanılacak ekipmanların kontrolleri yapılmadan çalışma alanına girişe izin verilmemelidir.

 

Eğitimin Yasal Dayanağı

 

  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,

 

  • 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

 

Eğitimin Amacı Nedir?

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamaktır.

 

Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Füzyon OSGB İzmir olarak sorularınıza ve taleplerinize cevap vermekten memnuniyet duyarız.