Yaratıcı Drama ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yaratıcı Drama ile İş Güvenliği Eğitimleri: Güvenliği Etkileşimli Hale Getirme Yolculuğu İş güvenliği, işyerlerinde her zaman öncelikli bir konu olmuştur. Çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek için çeşitli eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda, yaratıcı drama, iş güvenliği eğitimlerinde kullanılan etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Yaratıcı drama, katılımcıları rol oynamaya, senaryolar oluşturmaya ve gerçek […]

Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Kapalı kısıtlı alanlarda çalışma eğitimi nedir , hangi kuruluştan bu eğitim alınabilir sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi Üretim tesisinde büyük hacme sahip kapalı alanlar bulunmaktadır. Buralarda çalışmak tehlikeli ve yorucu dur. Ortam sıcaklığının fazla olması, havasızlık ve sistemlerin kontrol dışı devreye girmeleri ölümlere büyük iş kazalarına neden olabilir. Kapalı alanlarda çalışmalara […]

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi neden gerekli, bu eğitimin önemi ve amacı nelerdir, eğitimi hangi yetkili  kurumlardan almalısınız. Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı Nedir? Yüksekte Çalışma Eğitimi   :Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik bir eğitim programıdır. Yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma […]

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi nedir, nasıl yapılır ve hangi yetkili kurumlardan alınır?  Yangın tatbikatı öncesinde öğretmenlerimiz ve personelimiz İş Güvenliği Uzmanı Savaş Pamukçu tarafından ‘Acil Durum Eğitimi’ aldı.   Haberin detayı:  https://twitter.com/BKizmirkuzey/status/1453014309626388493     Yangın Eğitimi ve Amacı Çalışanları kurumun faaliyet gösterdiği iş koluna göre yangın riskini değerlendirmesini sağlamak, olası yangın tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek, […]

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir? İş güvenliği ve güvenliği, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan yasal bir faaliyettir. İş sağlığı ve güvenliği, iş ve çalışma koşullarındaki kazaları, meslek hastalıklarını ve sağlığa zararlı fiziksel ve zihinsel stresi önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, işyeri geliştirme ve […]

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlaması gereken işletmeler ve yasal zorunluluklar Patlamadan Korunma Dökümanı 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Limanlar, tersaneler, akaryakıt istasyonları, kimya üretim tesisleri, tekstil üretim tesisleri, atık arıtma tesisleri, havaalanları, un değirmenleri, dolum tesisleri, vb. işletmelerde “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Eğitimle, PKD […]

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi : Kimyasallar bugün günlük hayatımızda büyük bir rol oynamaktadır. Evlerimizdeki temizlik ürünlerinden işyerlerimizdeki endüstriyel kimyasallara kadar her şey, kullanıcılara zarar verme olasılığı olan potansiyel olarak tehlikeli maddeler içerir. Yasal prosedürde, tehlikeli maddeleri ellerini kullanarak tutan çalışanlar için bir tür kimyasal güvenlik eğitimleri zorunludur ve görevlerine uygun olmalıdır. Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi […]

Acil Durumlar Eğitimi

Acil durum, ivedilikle müdahale etmeyi ve Acil yardım faaliyetlerini yürütmeyi gerektiren, yerleşim birimlerinin ve kurum ve kuruluşların iş yapma kapasitelerini etkileyen yerel imkanlarla baş edilmesi mümkün olan durum ve olaylardır. Acil durumlar ile ilgili mücadelede bilinen en etkili yol, Acil durum meydana gelmeden önce alınacak tedbirler ile hazırlıklı olmaktır. Çalıştığınız iş yerinde, bir afet veya […]