Başlıklar

// Çözüm

Risk Analizi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ MADDE 5

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Çalışma alanı içerinde yahut yakın çevresinde olası risk ve tehlikeleri saptayarak önlemler almak için yapılan çalışma risk analizi ya da risk değerlendirmesi olarak adlandırılır.

İnsan hatası yahut çalışılan alanın hali hazırda var olan fiziksel kusurları veya dışarıdan gelmesi olası tehlikelere maruz kalınma potansiyelini tehlike olarak sınıflandırırız.

Bununla beraber RİSK ise yukarıda bahsedilen ve tehlike arz eden vakanın olma ihtimali ve zarara yol açma derecesinin birleşimdir.

Risk Analizi

// NEDEN? //

Neden Bizi Tercih
Etmelisiniz?

01 Uzman Ekip

03 Kaliteli İş Anlayışı

02 Sektör Deneyimi

04 Fiyat Garantisi