ATEX 137   Patlama Güvenliği Belgesi

 ATEX 137  :  Bu belge, bir işverenin bir Patlama Güvenliği Belgesi hazırlama yükümlülüğünü içeren ATEX 137 Direktifinde yer alan gereklilikleri açıklamaktadır.  ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları   Potansiyel olarak patlayıcı ortamların kapsamını ve oluşumunu belirlemek için bir alan sınıflandırma çalışması temelinde potansiyel tehlikelerin tanımlandığı bir risk değerlendirmesine dayalı yaklaşım tanımlanmaktadır. Bunu uygun ekipmanın seçimi […]