Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Güvenlik ve sağlık işaretleri -Zemin işaretleri güvenliği nasıl artırabilir? Görsel iletişim, güvenli bir işyerini teşvik etmek ve sürdürmek için mükemmel bir araçtır. İnsanlar görsel iletişimi düşündüklerinde, genellikle güvenlik posterlerini, uyarı işaretlerini ve uyarı bantlarını düşünürler. Bunların hepsi doğru cevaplar olsa da, zemin işaretlerini gözden kaçırmamak önemlidir! İster üretim tesisinde ister depolama tesisinde bant, şekil, projeksiyon […]

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı tehlikeli maddelerin taşınması, yani yükleme, boşaltma, paketleme, doldurma vb. ile uğraşan şirketlere rehberlik ve tavsiye sağlamak üzere sertifikalandırılmış kalifiye bir uzmandır.  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Amacı. (DGSA) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın temel amacı,  tehlikeli maddelerin taşınması yönetmeliklerine uyumu izlemektir, Neleri Kapsıyor. Tehlikeli maddelerin karayolu, deniz ve hava yoluyla taşınmasının her aşamasında […]

COVID-19 Testi

COVID-19 Testi artık çoğu insan için önerilmiyor veya mevcut değil. Semptomlar geliştirirseniz, COVID-19 dahil solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler için yönergeleri izlemelisiniz.   COVID-19 Testi En yüksek risk altındakileri korumak ve klinik bakımı desteklemek için bazı belirli gruplar için test yapılması önerilir ve yalnızca bu gruplar ücretsiz testler için uygundur. Yalnızca aşağıdaki durumlarda yanal […]

 İş Güvenliği Uzmanı Nedir ?

İş Güvenliği Uzmanı Nedir  : (İSG), işyerinde oluşabilecek her türlü sağlık ve güvenlik problemlerine karşı gerekli çalışmaları yapar ve önlemler alınması için iş yeri yetkililerine bu risklerle ilgili raporlar sunar.  İş Güvenliği Uzmanı Nedir ? İş sağlığı ve güvenliği (İSG) her kuruluşu etkileyen bir kavramdır, ancak güvenlik yönetimi stratejinizi etkili bir şekilde bilgilendirmek için temelleri […]

ATEX 137   Patlama Güvenliği Belgesi

 ATEX 137  :  Bu belge, bir işverenin bir Patlama Güvenliği Belgesi hazırlama yükümlülüğünü içeren ATEX 137 Direktifinde yer alan gereklilikleri açıklamaktadır.  ATEX 137 / Patlamadan Korunma Dökümanları   Potansiyel olarak patlayıcı ortamların kapsamını ve oluşumunu belirlemek için bir alan sınıflandırma çalışması temelinde potansiyel tehlikelerin tanımlandığı bir risk değerlendirmesine dayalı yaklaşım tanımlanmaktadır. Bunu uygun ekipmanın seçimi […]

Patlamadan Korunma Dökümanı ve Yasal Zorunluluk

Patlamadan Korunma Dökümanı : hangi işletmeler tarafından kullanılmalıdır, yasal zorunlulukları nelerdir, nasıl temin edebilirsiniz? Patlamadan Korunma Dökümanı Patlamadan Korunma Dokümanı işletmelerinde   patlama riski taşıyanların zorunlu olarak yaptırması gereken bir uygulamadır. Patlamadan Korunma Dökümanı ve Yasal Zorunluluk İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, çalışanlarınızın güvenliğini garanti edebilmenizi sağlar. Bu nedenle bir işveren olarak  bir risk envanteri ve […]