Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Amacı.

(DGSA) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın temel amacı,  tehlikeli maddelerin taşınması yönetmeliklerine uyumu izlemektir,

Neleri Kapsıyor.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli maddelerin karayolu, deniz ve hava yoluyla taşınmasının her aşamasında müşterilere destek sağlamak.

Saha ve araç DGSA denetimlerinin tamamlanması.

Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili politikaların/prosedürlerin geliştirilmesi.

DGSA yıllık raporlarının tamamlanması.

Yönetmelikte tanımlanan diğer görevler de tamamlanacaktır.

Tehlikeli mal yönetimi hizmetleri, süreçler ve yasal gereklilikler hakkında danışmanlık; tehlikeli madde el kitaplarının ve süreç ve operasyon talimatlarının oluşturulması; sistem uygulama desteği; tehlikeli maddelerin sınıflandırılması.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanları, taşıma şekli ne olursa olsun tehlikeli maddelerin taşınması konusunda size tavsiyelerde bulunabilecek harici uzmanlardır; görevleri, ilgili konularda ek danışmanlık sağlayarak, dahili bir tehlikeli mal güvenlik görevlisinin görevlerini tamamlayabilen; çalışanları kim eğitebilir ve talimat verebilir; sınıflandırma sorularınızı kim yanıtlayabilir; tehlikeli mallar konularında bilgi sayfalarını kim sağlayabilir; kim profesyonel değerlendirmeler ve uzmanlık sunabilir.

Tehlikeli madde taşıma konteynırları ve paketleme hizmetleri, hukuki konularda danışmanlık; acil durum ve eylem planlarının oluşturulması konusunda yardım; gerekli denetimleri takip etmenizi sağlayacak hatırlatıcılar; yetkilendirme süreçleri ile raporlar ve destek; çalışan eğitimi.

Orta Düzey Dökme Konteyner (IBC) konuları ve yasaların gerektirdiği yeni düzenlemeler ve denetim rejimleri hakkında danışmanlık.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı-Kimin bir DGSA ataması gerekir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Düzensiz bir şekilde bile olsa tehlikeli malların taşınmasıyla ilgileniyorsanız, bir DGSA atamanız gerekebilir. ADR Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması yönetmeliklerine uygun olarak, tehlikeli maddelerin taşınması veya ilgili ambalajlanması, yüklenmesi, doldurulması veya boşaltılmasını içeren faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, bir veya daha fazla belirlenmiş DGSA atayacaktır.

Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması yönetmeliklerine ilişkin yasal yükümlülüklerinizden emin değilseniz, şunlara bir göz atmak isteyebilirsiniz:

Taşıma için tehlikeli olup olmadıklarını belirlemek için ürünlerinizi sınıflandırın

Yönetmeliklere göre muaf olup olmadığınızı belirleyin.

Tehlikeli maddelerin karayolu, deniz ve hava yoluyla taşınmasına ilişkin gereksinimlerinizi belirleyin.

Tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli eğitim ve rehberliği sağlamak.

Tehlikeli Madde Yeniden Paketleme Hizmeti

Kara, deniz ve hava yolu ile taşınan tehlikeli maddeler, taşıma yönetmeliklerine göre paketlenmelidir. Şinde uzman bir OSGB firması tehlikeli maddelerin kara, deniz ve hava yoluyla taşınması için eksiksiz bir yeniden paketleme, etiketleme ve dokümantasyon hizmeti sunar.

Sahaya gelin ve tehlikeli maddeleri yeniden paketleyin.

Tehlikeli malların taşınması için belgeleri sağlayın ve doldurun, yani Tehlikeli Mallar Notu veya Gönderici Beyannamesi.

Taşıma yönetmeliklerine uygun etiketler ve belgeler sağlayın.

Tehlikeli malların taşınması için BM onaylı ambalaj sağlayın.

Ayrıca çevrimiçi mağazamız aracılığıyla çevrimiçi olarak etiket alışverişi yapabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim

 

tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması (ADR) ve tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınması (IMDG) ile ilgili bir dizi kurs bulunmaktadır.

ADR ve IMDG taşıma yönetmelikleri 1.3’e göre tehlikeli madde taşımacılığında görev alan herkesin eğitim alması gerekmektedir. Tehlikeli mallar dünyasında yeniyseniz veya sadece bilgi tazelemeye ihtiyacınız varsa, Yetkin kurslar, size yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamanız için ADR ve/veya IMDG eğitimi sağlayabilir.

 

 Maliyet Etkin DGSA Hizmeti.

 

Sınıflandırma ve taşıma mevzuatına uygun olun.

Birden çok dile erişim sağlayın.

DGSA hizmetlerini dış kaynak kullanarak zaman kazanın.

Kara, deniz ve hava yoluyla ulaşım konusunda uzman tavsiyesi sağlayın.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? Ve benzeri sorularınız için bize ulaşın veya Fiyat Teklifi Alın

Youtube kanalımız