Başlıklar

// Çözüm

Temel Yangın Eğitimi

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Temel Yangın Eğitimi

// NEDEN? //

Neden Bizi Tercih
Etmelisiniz?

01 Uzman Ekip

03 Kaliteli İş Anlayışı

02 Sektör Deneyimi

04 Fiyat Garantisi