Izmir Osgb Firmalari

İzmir Osgb Firmaları

İzmir Osgb Firmaları:  Fuzyon İzmir OSGB firması Türkiye’nin 3.büyük kentinde sizlere 7/24 hizmet veren tek firmadır. İzmir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Füzyon OSGB İzmir en iyi hizmeti siz müşterilerimizle sürekli irtibatta kalarak ve sizlerin fikirleri doğrultusunda vermeyi amaç edinmiştir.

İzmir OSGB, İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kategorisinde İş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere birçok hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi için hizmetler bölümümüze bakınız.

Peki. İş sağlığı ve güvenliği nedir?

Başlıklar

İzmir Osgb Firmaları -İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İzmir Osgb Firmaları

İzmir Osgb Firmaları : Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde bile  güvenli ve sağlıklı işyerleri genellikle hafife alınırdı. Ancak günümüzün güvenlik bilincine sahip fabrika zeminleri ve iyi aydınlatılmış ofisleri, modern toplumun nispeten yeni bir icadıdır – iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların gösterdiği çabaların doğrudan bir sonucudur.

İş yeri yaralanmalarını ve hastalıklarını incelemeye ve önlemeye adanmış iş sağlığı ve güvenliği alanı, son yıllarda  işçiler için elde edilen ezici çoğunlukla olumlu sonuçlardan sorumludur.

Bir zamanlar yaygın olan tehlikeli makineler ve yetersiz havalandırılan fabrikalar, çalışanlar için daha güvenli ve daha temiz ortamların yolunu açtı. Mevzuat, yürütme organı düzenlemesi ve sorumlu işletmeler tarafından kendi kendini düzenlemenin birleşimi, günümüz işyerlerini dönüştürdü.

 

İzmir Osgb Firmaları – İSG Tanımı

İzmir Osgb Firmaları

İş sağlığı ve güvenliği, çalışan nüfustaki hastalık ve yaralanma eğilimlerini inceleyen ve bunları önlemek için stratejiler ve düzenlemeler öneren ve uygulayan halk sağlığı alanıdır. Kapsamı geniştir ve toksikoloji ve epidemiyolojiden ergonomi ve şiddetin önlenmesine kadar çok çeşitli disiplinleri kapsar.

Tarihsel olarak, iş sağlığı ve güvenliği çabalarının odak noktası, fabrika işçileri gibi kol emeği ile yapılan meslekler olmuştur.

Çalışma ortamlarımızın (şantiyelerden ofis binalarına kadar) yaralanmaları önlemek için güvenlik önlemleri almasını sağlamanın yanı sıra, iş sağlığı uzmanları aynı zamanda fiziksel veya zihinsel hastalıklara yol açabilecek hem kısa hem de uzun vadeli tehlikeleri sınırlamak için çalışmaktadır.

Örnek verirsek, Amerika’da her yıl yaklaşık üç milyon insan işle ilgili ciddi bir yaralanma veya hastalıktan muzdariptir.  Milyonlarca insan bundan yıllar sonra sorunlara yol açabilecek çevresel sağlık tehlikelerine maruz kalmaktadır. Düşünün, dünyanın en gelişmiş ekonomisi Amerika’da bile durum böyleyse diğer ülkelerdeki sıkıntı hakikaten de azımsanacak bir şey değil.

Durum böyle olunca da işçilerin tazminat talepleri haftada bir milyar dolardan fazladır. Bu, ücret kaybını ve azalan üretkenlik ve yaralı birini deneyimlemenin veya ona bakmanın psikolojik bedeli gibi diğer dolaylı masrafları hesaba katmaz bile.

Serbest meslek sahibi bireyler ve tarım işçilerinin akrabaları dışında, hem özel hem de kamudaki hemen hemen tüm işverenlerin, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmak ve sürdürmek için sosyal ve yasal sorumlulukları vardır.

Bazıları etik nedenlerle veya yaralanmalar ve hastalıklar üretkenlik kaybına, işten ayrılmaya ve işveren tarafından sübvanse edilen daha yüksek sağlık sigortası primlerine yol açabileceği için uymaktan mutludur. Daha büyük işverenlerin, düzenleyici gereklilikleri aşan kendi işyeri sağlık ve güvenlik girişimlerini oluşturması yaygındır.

 

İzmir Osgb Firmaları – ISG Tarihi

İzmir Osgb Firmaları

İzmir Osgb Firmaları

Şimdi dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden görülen Amerika’nın iş sağlığı ve güvenliği tarihine bir göz atalım ve sonra kendi ülkemizdeki tezahürleri görelim.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işyerlerinin asgari güvenlik ve sağlık standartlarına uyması gerektiği fikri o kadar tartışmalı değil – ama her zaman böyle değildi.

Ortalama bir Amerikalı için çalışma koşulları, son 150 yılda, ekonomiyi değiştiren büyük güvenlik yasalarının kabul edilmesi ve son on yıllarda her iki büyük ABD siyasi partisi tarafından çıkarılan çeşitli daha küçük düzenlemelerin istikrarlı bir akışıyla, krizler ve başlangıçlar içinde iyileşti.

İç Savaş’ın ardından, fabrikalar Amerika Birleşik Devletleri’nin her yerinde üretime başladı. Çoğu zaman genç, oldukça deneyimsiz işçilerden oluşan fabrikalar, çalışmak için tehlikeli yerlerdi.

Massachusetts Çalışma Bürosu tarafından 1872 tarihli bir raporda derlenen hikayeler, işçilerin yetersiz ekipman ve fiziksel olarak zorlu görevler nedeniyle uzuvlarını kaybettiği veya öldüğü birçok tüyler ürpertici olayı detaylandırdı.

Tehlikeli ekipman ve makinelerin yanı sıra tesisler kirliydi ve havalandırması yetersizdi. Pencerelerin açılmasının fabrikaların içindeki malzemeleri bozacağı, dolayısıyla kapalı kaldıkları ve işçilerin her gün kimyasal dumanlar ve biriken tozları solumasına neden olacağı bildiriliyor.

1872 raporuna ve derlenen istatistiklere yanıt olarak, Massachusetts, diğer şeylerin yanı sıra, her tesiste yangın çıkışlarının bulunduğunu doğrulamayı da içeren fabrika denetimlerini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu.7 Diğer eyaletler de hızla bunu izledi. 1890’a gelindiğinde, 21 eyalette işyerlerinde sağlık tehlikelerini sınırlayan kitaplarda bir tür kanun vardı.

Bu çabalar doğru yönde atılmış bir adım olsa da, dağınık bir dizi yasa ve yönetmelikti. Kurallar eyaletten eyalete farklılık gösteriyordu ve her zaman uygulanmadı.

Halkın daha katı yasalar talep etmesi ve işletmelerin bunları gevşetmek için savaşmasıyla ileri geri bir ilerleme başladı.

 

Düzenlemelerin parça parça çeşitliliği nihayet 1970 yılının Aralık ayında, o zamanki Başkan Richard Nixon’ın İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı imzalayarak Amerikan işçilerini koruyan ilk geniş kapsamlı federal yasa haline gelmesiyle zirveye ulaştı.

Yasa, ABD hükümetine ülkenin işgücünün neredeyse tamamı için güvenlik ve sağlık standartlarını yazma ve uygulama yetkisi verdi.8 Kısa bir süre sonra, yeni yasanın uygulanmasını denetlemek üzere Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) kuruldu.

O zamandan beri eyalet ve federal yasalara yapılan iyileştirmeler ve eklemeler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin rolünü genişleterek ve herkes için güvenli çalışma alanları sağlamak için daha da ileri giderek kabul edildi. Artık işte yaralanırsanız işçi tazminatıyla iflas etmezsiniz.

İhmalkar veya güvensiz işverenlere karşı yasal yollara başvurulabilir.   Ve modern veriye dayalı iş yeri güvenliği programları, riskleri proaktif bir şekilde belirler ve işverenlerin, işçileri en başta tehlikeye atan temel koşulların üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Yasanın gerçek etkisini tahmin etmek zor olsa da (OSHA öncesi günlere ait işyeri güvenliği hakkında çok fazla veriye sahip değiliz) dramatik olmasına rağmen toplam işyeri ölümlerinin %65’ten fazla azaldığı tahmin ediliyor.

 

İzmir Osgb Firmaları -Güncel Konular

İzmir Osgb Firmaları

 

Çalışmalar mesleklere göre farklılık göstermeye meyillidir; örneğin, yüksek yükseklikler ve ağır makineler gibi fiziksel tehditler inşaat işçileri için daha fazla endişe kaynağı olabilirken, zihinsel sağlık ve tekrarlayan stres yaralanmaları ofis ortamlarının odak noktası olabilir.

Yine de, işyeri standartlarında yapılan büyük iyileştirmelere rağmen, Amerika’nın iş gücünde çok fazla işin yapılabileceği bir dizi güvenlik ve sağlık sorunu var.

Dünyada her yıl yüzlerce işçi, işte meydana gelen düşmelerden ölmektedir.12 Bu olaylar neredeyse tamamen önlenebilir olsa da, düşmeler inşaat işçileri arasındaki ölümlerin önde gelen nedenidir.

Birçok inşaatçı için yüksekten çalışmak kaçınılmazdır, ancak uygun güvenlik önlemleri ile ölümler ve yaralanmalar önlenebilir. Bu önlemler, planlama aşamalarının en erken kısmında çalışma başlamadan önce başlamalıdır.

İşverenler, koşum takımı, iskele ve düşüş durdurma sistemleri gibi güvenlik ekipmanlarının maliyetini projenin iş tahminine dahil etmelidir, böylece her işçi ihtiyaç duyduğu ekipmana erişebilir ve bu ekipmanı kullanmak için eğitilir.

Isı hastalığı

İstatistiklere göre, her yıl düzinelerce işçi aşırı sıcak veya nemli koşullarda çalışmaktan ölüyor ve binlercesi hastalanıyor. Bu örneklerin en büyük kısmı inşaat sektöründe meydana gelir, ancak uygun şekilde iklim kontrolü yapılmayan bir ortamda çalışan herkesin başına gelebilir.

İşverenler, çalışma ortamlarının güvenlik tehlikelerinden arınmış olmasını sağlamak için federal yasalara göre yasal olarak yükümlüdür. Buna aşırı sıcaklıklar dahildir.

 Tekrarlayan Stres Yaralanmaları

İş sağlığı ile ilgili ortaya çıkan bir endişe alanı, kötü duruş ve tekrarlayan hareketlerin neden olduğu yaralanmalardır. Pek çok işçi, neredeyse yalnızca bilgisayarlarda çalışıyor, saatlerce   yazı yazarak belirli kasların ve eklemlerin aşırı kullanılmasına neden oluyor.

Her gün tekrarlanan bu tür faaliyetler, karpal tünel sendromu ve hatta göz yorgunluğu gibi yaralanmalara neden olabilir. Modern çalışanların elektronik cihazları kullanırken (hem açık hem de kapalı) kötü duruş kullanma eğilimi, ayrıca uzun süreli ağrıya, üretkenlik kaybına ve tıbbi maliyetlere de katkıda bulunur.

Birçok işveren, ergonomiye ve ofis tabanlı güvenlik girişimlerine (kayma, takılma ve düşmeleri hedefleme gibi) yatırım yapmanın, üretkenlik kaybı ve işveren tıbbi maliyetleri göz önüne alındığında, aslında olumlu bir yatırım getirisi olduğunu fark eder.

 

Hareketsiz Yaşam

İşgücü, el emeğinden masa başı işlere geçerken,  Dünya nüfusu giderek daha yerleşik hale geldi. Ofis çalışanları, günlük işe gidip gelme ve boş zamanlarından bahsetmiyorum bile, çalışma saatleri içinde genellikle saatlerce otururlar.

Ancak hareketsiz bir yaşam tarzı, obezite, kan pıhtılaşması ve ölüm riskinizi artırmak da dahil olmak üzere sağlığınız için önemli sonuçlar doğurabilir.

Amerikalı yetişkinlerin sadece %53,3’ü önerilen miktarda aerobik fiziksel aktivite alıyor ve sadece %23.2’si her hafta hem yeterli aerobik hem de kas güçlendirici aktivite alıyor. Ancak bu bile bir masaya bağlı kalma risklerini ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir.

Bir çalışma, günde 12,5 saat kümülatif olarak oturanların (işe gidip gelip koltukta dinlenmeyi seven ofis çalışanları için olasılık alanının dışında değil), daha aktif olanlara göre tüm nedenlerden ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.( en az her 30 dakikada bir.)

Bireylerin düzenli olarak çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın durum böyleydi. Çok uzun süre oturmak, zamanla yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

 Çok Uzun Oturmak Sağlığınıza Nasıl Zarar Verir?

Ölümcül Olmayan Yaralanmalar

Birçok kişi işyeri güvenliğini öncelikle inşaat, derin deniz balıkçılığı veya tomrukçuluk gibi geleneksel olarak riskli endüstriler açısından düşünür. Gerçekten de, bu sektörler ABD’li işçiler için en yüksek ölümcül kaza sayılarından bazılarını yaşıyor.

Ancak ölümcül olmayan yaralanmalar ve hastalıklar önemli ölçüde farklı bir hikaye anlatıyor. Bu yaralanmaların yarısından fazlası, tedavi maliyetlerinin ve insan ağrısının ek yükünden bahsetmeye gerek bile yok, işten uzak kalma günleri ile sonuçlandığından, bu yaralanmalar üretkenlikte önemli kayıplara neden olabilir.

İzmir OSGB Hizmeti

İzmir Osgb Firmaları

İzmir Osgb Firmaları :  Evet, bu kadar dünyadaki İSG tarihi ve gelişmelerinden bahsetmek yeterli. Biz dönelim kedi ülkemize ve güzel İzmir’imize.

İzmir Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB İzmir) olarak verdiğimiz hizmetler neleri kapsıyor, burada kısaca bahsedelim.

Yüksekte çalışma, kısıtlı alanlarda çalışma eğitimleri gibi bazı eğitimler verilmektedir. Eğitimler sayfamıza bakmanızı öneririz daha detaylı bilgi için

Risk değerlendirmesi, analiz çalışmalarımız, buna göre eğitimler verilmesi, Yıllık işyeri planlaması yapılması, yönetmelik hazırlamak, İSG danışmanlık ve rehberliği, iş yerine gerekli raporları vermek

Kaza – Kök – Sebep Formu düzenlemesi, Patlamadan Korunma Dokümanı , Risk değerlendirmeleri, periyodik muayene ve takipler.

Burada kısaca yazmaya çalıştığımız hizmetlerimiz elbette bu kadarla sınırlı kalmıyor, lütfen ilgilendiğiniz konularla ilgili ana sayfamıza bakınız ya da İletişim bölümündeki formu doldurup bizimle iletişime geçiniz. TEKLİF AL sekmesinde de yardımcı olmaya hazırız veya direk telefonla bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Osgb Firmaları başlıklı yazımıza benzer yazılarımız için BLOG sayfamızı inceleyiniz.

YouTube kanalımız

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın